Στα σύνορα με το νομό Αχαΐας, είναι τα «Μετέωρα της Κορινθίας» στο χωριό Κάτω Ταρσός
Κάθετα βράχια, σαν αυτά των Μετεώρων, με πολλές σχισμές να τα αυλακώνουν κάθετα, έλατα στη ρίζα τους ενώ γύρω να ακούγονται νερά που τρέχουν. Μια τέτοια μεγάλη σχισμή που πιάνει όλο το ύψος του βράχου, κρύβει ένα σπήλαιο που χρησιμοποιήθηκε για κρυψώνας από Άγγλους αλεξιπτωτιστές στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Λίγο νοτιότερα μια μικρότερη σχισμή ξεχωρίζει γιατί κάτι ασπρίζει, εκεί. Είναι ο σταυρός μιας εκκλησίας σφηνωμένης στη σχισμή αυτή. Λίγο πιο αριστερά κάτω από το βράχο ένα λευκό κτίσμα ή για να είμαι πιο ακριβής, μοιάζει να είναι περισσότερα από ένα κτίσματα.
Τελικά πρόκειται για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, η Παναγία του Βράχου, όπως είναι γνωστή η εκκλησία στη σχισμή, είναι σύμφωνα με την παράδοση, του 15ου αι.

Bordering Achaia, they are «Meteora Corinthia» in Kato Tarsus
Vertical cliffs, like those of Meteora, with many slots to the Slot vertically trees at their roots while around to hear water running. Such a large slot grasps the entire height of the cliff, hiding a cave used by British paratroopers hiding during the German occupation. A little further south a smaller slot stands out because something whitewash, there. It is the cross of a church wedged in this slot. Slightly to the left under the rock a white construction or, to be more exact, it seems to be more of a buildings.
Ultimately it is the monastery of the Holy Trinity, the Virgin of the Rock, as it is known church in the slot, is in the tradition of the 15th century.