Το σημερινό όνομα του χωριού οφείλεται στους δίδυμους καταρράκτες που χύνουν τα νερά τους λίγο ψηλότερα. Η απόσταση από την πλατεία μέχρι τους καταρράκτες είναι περίπου 3-4 ελαφρώς ανηφορικά χλμ., δηλαδή ό,τι πρέπει για πεζοπορία, θα χρειαστούμε γύρω στη μία ώρα. Στο δρόμο για τους καταρράκτες θα περάσουμε και από το μικρό μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης. Όσοι επέλεξαν να ανέβουν στους καταρράκτες με αυτοκίνητο ή μηχανή, θα πρέπει αναγκαστικά να παρκάρουν μπροστά στο τουριστικό περίπτερο. Ακολούθως συνεχίζουμε με τα πόδια. Θα περπατήσουμε περίπου 150 μ. μέχρι τη βάση του μεγάλου καταρράκτη. Ύστερα θα περάσουμε πάνω από ένα ξύλινο γεφυράκι και σε ακόμη 150 μ. θα φτάσουμε στη βάση και του μικρού καταρράκτη. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οι δύο αυτοί καταρράκτες είναι εποχικοί. Ρίχνουν νερό από Οκτώβριο μέχρι και Ιούνιο, ενώ τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού στεγνώνουν εντελώς.

The current name of the village was the twin waterfalls that pour their waters a little higher. The distance from the square to the waterfalls is slightly uphill about 3-4 km., That is what you need for hiking, we will need around one hour. On the way to the waterfalls we will pass by the small monastery of St. Catherine. Those who chose to climb the waterfalls by car or bike, will necessarily have to park in front of the tourist kiosk. Then continue on foot. We will walk about 150 m. Until the base of the big waterfall. Then we will go over a wooden bridge and even 150 m. We reach the base and the small waterfall. The spectacle is impressive. It should however be noted that these two cascades are seasonal. Throwing water from October to June, while the hot months of summer dry completely.